Blog của Learntalk

Lời khuyên, câu trả lời, và các nguồn lực để cải thiện tiếng Anh của bạn ở nhà.

Learntalk blogposts 04 02 2018 meat

Cow is Beef, Chicken is Chicken: Tên Gọi Các Loại Thịt Trong Tiếng Anh

Dù chúng ta nấuiăn ở nhà, mua thức ăn ở chợ hay ăn ở nhà hàng, và đặc biệt là khi đi du lịch, chúng ta nên biết tên gọi của các loại đồ ăn khác nhau. Bạn đã biết tên gọi khác nhau của các loại thịt trong tiếng Anh chưa?

Learntalk blogposts 03 26 2018 from spain

Exonyms (Địa danh ngoại lai) và Endonyms (Địa danh bản địa): Tên Gọi Khác Nhau Của Các Quốc Gia

Có thể bạn chưa biết, nhưng mà mỗi quốc gia có tên gọi khác nhau tuỳ thuộc vào người gọi. Bài viết này sẽ đề cập tới các tên gọi khác nhau của các nước và ý nghĩa thú vị của chúng!

Learntalk blogposts 03 26 2018 cats and dog

‘It's Raining Cats and Dogs’ Và Các Câu Thành Ngữ Khác Về Thời Tiết

Anhh"It's raining cats and dogs." "I'm feeling under the weather." "I'll take a rain check." là những ví dụ về câu thành ngữ tiếng Anh nói về thời tiết. Tuy nhiên, thành ngữ tiếng Anh là gì và tại sao chúng ta lại phải học thành ngữ?

Learntalk blogposts 03 19 2018 formalinformal

Tiếng Anh Formal (Trang trọng) và Informal (Thân mật)

Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có 2 kiểu diễn đạt: Kiểu diễn đạt hỉnh thức/trang trọng (Formal) và kiểu diễn đạt không trang trọng/diễn đạt thân mật (Informal). Muốn giỏi tiếng Anh, chúng ta cần hiểu cách sử dụng hai kiểu diễn đạt này.như thế nào.

Learntalk blogposts 03 12 2018 regret

Nói Về Điều Hối Tiếc Sử Dụng Câu Điều Kiện Loại 3

Để nâng cao vốn tiếng Anh, chúng ta cần nắm vững bốn loại câu điều kiện thường gặp. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cũng thảo luận về loại câu điều kiện dùng để nói về điều làm chúng ta hối tiếc.

Learntalk blogposts 03 05 2018 pie smell

5 Giác Quan Trong Tiếng Anh

họccChúng ta có năm giác quan: thính giác, xúc giác, vị giác, thị giác và khướu giác. Vậy chúng ta diễn đạt năm giác quan này như thế nào trong tiếng Anh?

Your first lesson with us is completely free! No charges needed. Get a free trial lesson now. Try Now For Free