Mỗi học viên do bạn giới thiệu sẽ được giảm $50 (1,130,000₫). Kiếm được $50 (1,130,000₫) bằng tiền mặt khi bạn bè của bạn mua một kế hoạch.
Các điều khoản và điều kiện khác
Step 2
1. Chia sẻ mã giới thiệu của bạn cho bạn bè trực tuyến
Step 3
2. Bạn bè của bạn được giảm giá $50
Step 4
3. Bạn nhận được $ 50 mỗi lần mua thành công
Tất cả bạn cần làm là một Paypal tài khoản
Tài khoản của bạn được ghi có vào cuối mỗi tháng bất cứ khi nào ai trong mạng của bạn thực hiện mua hàng đầu tiên trên Learntalk.