Tiếng Anh vay mượn rất nhiều từ các ngôn ngữ khác. Trên thực tế, một số nghiên cứu nói rằng khoảng 30% từ tiếng Anh có thể bắt nguồn từ tiếng Pháp.

Điều đó làm cho người Pháp nói tiếng Anh dễ dàng hơn, đúng không? Câu trả lời là: đúng và không đúng. Từ có thể thay đổi hình thức và ý nghĩa theo thời gian.

Dưới đây là năm từ tiếng Anh phổ biến được mượn từ tiếng Pháp.

1. War (chiến tranh). Chiến tranh trong tiếng Anh có thể trông hoàn toàn khác so với từ tiếng Pháp, guerre. Tuy nhiên, phiên bản tiếng Pháp Anglo-Norman của từ này là werre.

2. Modern (hiện đại). Từ tiếng Anh hiện đại xuất phát từ từ moderne trong tiếng Pháp. Về nguồn gốc  của từ moderne, nó bắt nguồn từ tiếng La tinh cổ modernus nghĩa là "ngay bây giờ".

3. Origin (nguồn gốc). Vì chúng ta đang đề cập đến chủ đề bài viết về nguồn gốc, mặc dù bạn nên biết rằng từ nguồn gốc origin trong tiếng Anh xuất phát từ tiếng Pháp! Cách viết trong tiếng Pháp của từ này là origine.

4. Denim (vải bò). Nhà kinh doanh người Đức-Mỹ Levi Strauss có thể là người đã phổ biến loại vải này, nhưng tên của nó đến từ cụm từ tiếng Pháp serge de Nîmes. Vải này ban đầu được sản xuất tại thị trấn Nimes của Pháp. Điều này đã làm  phổ biến cho thuật ngữ de Nimes, và cuối cùng là từ denim.

5. Coupon (mã mua hàng). Đối với tất cả những người yêu thích giảm giá trên mạng, bạn có thể ngạc nhiên khi phiếu giảm giá được vay mượn từ tiếng Pháp. Couper có nghĩa là "cắt" bằng tiếng Pháp, và do đó một phiếu giảm giá là nghĩa đen "cắt giảm một phần."

Bạn có nghĩ là cách học Anh ngữ cho phép chúng ta  học thêm về các ngôn ngữ khác không?

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí