Learntalk Dành cho Doanh nghiệp
Thêm thành viên của bạn vào tài khoản Learntalk của công ty bạn, chọn lộ trình học tập và theo dõi sự tiến bộ đáng đầu tư của họ.

Cải thiện Tiếng Anh cho Tổ chức của bạn Ngay bây giờ
Học viên của chúng tôi đến từ một số Doanh nghiệp nổi tiếng nhất
Nó hoạt động như thế nào
Thêm thành viên của bạn như một học viên
Dễ dàng thêm các thành viên bạn muốn ghi danh học tiếng Anh tại Learntalk.
Chọn số bài học
Chọn bao nhiêu bài học theo nhóm hay cá nhân mà bạn sẽ ghi danh cho học viên của bạn.
Chọn tài liệu có liên quan nhất
Bạn có thể chọn tài liệu lý tưởng cho bạn, hoặc để chúng tôi tìm hiểu thông qua một đánh giá kiểm tra mức độ.
Theo dõi việc học tập của công ty bạn
Luôn luôn có một đánh giá tổng quát về cách học viên của bạn đang tiến bộ trong tiếng Anh.
Giải pháp Doanh nghiệp
Solution 1 361f57c1131c80138447c8c0ba196ac1e69e570d18469affe9ad17e3c29f3727
Thiết lập Tùy chỉnh
Chúng tôi cung cấp các tùy chọn giữa các lớp học nhóm hoặc cá nhân, các bảng biểu, các chủ đề, tiến trình học tập, đánh giá, và các nền tảng mà chúng tôi cung cấp các tiết học (điện thoại, Skype hoặc Zoom); Tất cả để phù hợp để các thành viên của bạn dễ dàng đăng nhập vào nền tảng Learntalk.
Đánh giá
Được thiết kế để sàng lọc người xin, nhập học, đánh giá tạm thời và chứng nhận, Các bài kiểm tra kiểm tra trình độ CEFR của chúng tôi đo độ trôi chảy, độ chính xác ngữ pháp, phát âm và hiểu rõ toàn bộ chi tiết.

Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh đánh giá để tập trung vào các yêu cầu cụ thể của bạn.
Solution 2 a772a847e2d91c336aaf47f19d8a0fea3ef173f75ff394fafee50a026cfcd83d