Các khoá học tiếng anh
Kinder
Kids level 1 6822a73ae37bd7d2acfa9fda625cd1f94f77cd40bebdf319492cfd0e9ed2d64b
Tuổi
3-5
Các bài học dành cho Kinder được thiết kế vui nhộn và có tính tương tác sử dụng Big Fun Series từ Pearson.
Tài liệu học tập từ:
Material cam aa2e454c656affa765675dd7a045c3355fdb5ef404bc0b75ce1fb55e014c9008 Material pea 05ac3fb4fc95eb10ed66fbc095b3cad287cc32cbd7770d15bed6a372508d79fc
Temp kinder 0fd078d03adfc13fea39e21a12b8db87568c588ba2f5b67c4a4041d2344c3b7a
Prep
Kids level 2 27a5a74aba13e53c8d19efb378079e37a3e9466b455282f48cd3789d544b07d4
Tuổi
6-11
Khoá học Prep được thiết kế vui nhộn & trang bị tốt nhất cho các kỳ thi Cambridge cho trẻ.
Tài liệu học tập từ:
Material oxf 0804ccac215076f8412722b3583cf0b0522055b8770543c3eddfafffa5bec3da Material mac c02464692da1bda44ffae866a24b7b638df7361134ee3a555a1e09054d4c0dc1
Temp prep 79665852a7b3c3901b818623c76e004b1dce6b3f0448d0cb221764ced485ba95
Teens
Kids level 3 6174749078b8a624263cd5a208624a75c4bdf811d93168c1ce9dec7ee32bcb9f
Tuổi
12-18
Tài liệu học tập từ đời sống thực nhằm củng cố kỹ năng tiếng Anh, chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.
Tài liệu học tập từ:
Material nat e89833ca37aedf1b9802a137bc622b9431a57a4bbdb0771c070919a99c3acff7 Material cen 43aea329315c8a3c47954b3b9a3c28e6b69e01839bb385f75c5ab4ef89383c35
Temp teens f6812c83a245130f8865f6a06b0830453c358c1fa397f615c135fb81d03f3f57
Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí
Biểu đồ tiến bộ học tập
Progress chart vertical 55e4920500f85dfb40637f4aa3d2994038a1ceeff866a45f50107b93ab3b063a
Icon online 90572307c620b89ec2dd27289d279eea278232e01689096bebd43bb17bf95fd3 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ
Icon phone 5e93b0ed46b527e2294447dfcfe8d2d9d7e321e74b3d33adfae5526f7da4e504 hoặc Gọi Điện Tới Hotline
Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí