Khoá học
Bộ bài học, được lựa chọn cẩn thận để có trải nghiệm học tiếng Anh tốt nhất.
Lựa chọn thư mục tại đây:
Category 1 Kinh doanh
Các bài học tập trung vào mục tiêu giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh với các đối tác kinh doanh và đồng nghiệp nơi công sở.