Are you “bored” hay are you “boring”? Are you “depressed” hay are you “depressing”? Are you “relaxed” hay là are you “relaxing”? Các câu này có gì khác nhau?

Câu trả lời là: Có khác! Khác nhau rất nhiều!

Khi học tiếng Anh, rất nhiều bạn bị lúng túng khi sử dụng các tính từ tận cùng đuôi -ed và -ing. Vậy làm thế nào để biết khi nào thì dùng tính từ nào?

Trước tiên, hãy xem tính từ là gì? Tính từ chính là các từ dùng để miêu tả người và vật, dùng được ở bất cứ thời điểm nào trong tiếng Anh. Những tính từ này cung cấp thêm thông tin về sự vật/sự việc.

Nhiều tính từ có tận cùng rất dễ nhận ra, cụ thể như -y (happy, sunny, and hungry) and -ful (wonderful, beautiful, and awful).

Những tận cùng này cho ta đó chính là các tính từ.

Adjectives that end in -ed (Tính từ tận cùng -ed)
Những tính từ tận cùng là -ed thường được dùng để miêu tả cảm xúc. Chúng cho ta biết ai đó đang cảm thấy thế nào.

Ví dụ:

1. A horror movie makes you feel terror. You are terrified. (Một bộ phim kinh dị làm bạn thấy khiếp sợ. Bạn cảm thấy terrified.)
2. A long, dull speech makes you feel boredom. You are bored. (Một bài phát biểu dài lê thê, tẻ nhạt làm cho bạn cảm thấy chán. You cảm thấy bored.)
3. Tax forms make you feel confusion. You are confused. (Những biểu phí thuế làm bạn khó hiểu. Bạn cảm thấy confused.)

Adjectives that end in -ing (Tính từ tận cùng -ing)
Adjectives that end in -ing describe the thing that causes the emotion. Những tính từ tận cùng là -ing được dùng để miêu tả sự vật/sự việc gây ra cảm xúc.

Ví dụ:

1. The horror movie made you feel terrified. The movie was terrifying.(Một bộ phim kinh dị khiến bạn cảm thấy khiếp sợ. Bộ phim thật terrifying.)
2. The long, dull speech made you feel bored. The speech was boring. (Một bài phát biểu dài lê thê và tẻ nhạt khiến bạn cảm thấy chán. Bài phát biểu thật boring).
3. The tax forms made you feel confused. Tax forms can be confusing. (Những biểu phí thuế khiến bạn cảm thấy khó hiểu. Những biểu phí thuế thật confusing).

Lưu ý là một người nào đó cũng có thể terrifying (đáng sợ) nếu người đó làm cho người khác phải terrified (khiếp sợ, sợ hãi). Người đó có thể là boring (đáng chán) nếu anh ta làm người khá cảm thấy bored (nhàm chán). Cuối cùng, một người làm thuế có thể sẽ confusing (khó hiểu) nếu bạn không hiểu những gì anh ta nói!

Hi vọng bạn sẽ satisfied (cảm thấy hài lòng) với cách giải thích nhanh gọn này. Khi chúng tôi viết bài về ngữ pháp tiếng Anh, chúng tôi cố gắng hết sức để mang lại cho các bạn những bài học ngắn satisfying (làm hài lòng).

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí