Tiếng Anh có số ít và số nhiều. Đôi lúc, chúng ta thấy chúng phân biệt dễ dàng vô cùng. Tuy nhiên, cũng có lúc cách viết số ít và số nhiều cũng dễ làm chúng ta bối rối. Ví dụ: Bạn sẽ viết là mother-in-laws hay mothers-in-law (mẹ kế)?

Đối với nhiều danh từ, quy tắc rất đơn giản. Để hình thành số nhiều, chỉ cần thêm -s vào

danh từ số ít của nó. Flower sẽ trở thành flowersbook thành books. Nếu danh từ tận cùng là đuôi y, chúng ta chỉ cần bỏ y và thêm -ies. Berry trở thành berriesactivity thành activities.

Flower becomes flowers.

Nếu danh từ tận cùng là -ch, -s, -sh, -x, or -z, chúng ta chỉ cần thêm -es. Church trở thành churches, bus trở thành buses, fox thành foxes. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ: Nếu danh từ tận cùng -ch được phát âm với âm k, chúng ta lại thêm -s khi hình thành số nhiều. Stomach trở thành stomachs.

Cũng có những trường hợp ngoại lệ và quy tắc hình thành số nhiều khác, nhưng tóm lại để viết số nhiều, chúng ta cần thêm một hoặc một vài chữ cái vào cuối của từ số ít. 

Vậy, bạn viết số nhiều của mother-in-law (mẹ kế) như thế nào? Nếu bạn nó là mothers-in-law, thì bạn đúng! Trong trường hợp này, chúng ta có nhiều mothers (mẹ), chứ không phải nhiều laws!

Đối với trường hợp danh từ dùng gạch nối, giống như mother-in-law, attorney-at-law, và editor-in-chief, từ đầu tiên sẽ được thêm -s để hình thành số nhiều.

Dưới đây là một số danh từ dùng gạch nối và dạng số nhiều của chúng:

• parent-in-law – parents-in-law
• father-in-law – fathers-in-law

• daughter-in-law – daughters-in-law

• son-in-law – sons-in-law

• attorney-at-law – attorneys-at-law

• editor-in-chief – editors-in-chief

• commander-in-chief – commanders-in-chief

• doctor-in-residence – doctors-in-residence

Quy tắc đơn giản là: Đối với phần lớn danh từ ghép, hãy viết dạng số nhiều cho từ quan trọng nhất.

Chúng tối sẽ tiếp tục viết bài về dạng số nhiều của tiếng Anh trong thời gian tới. Hãy tiếp tục theo dõi trang Blog của Learntalk để theo dõi các bài học tiếng Anh bổ ích! 

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí