Cả SAY và TELL đều được dùng để truyền đạt lại lời người nào đó nói, nhưng cách dùng mỗi từ không hề giống nhau. Chúng ta hãy tìm hiểu cách dùng hai từ này trong câu khác nhau như thế nào?

Dưới đây là cách dùng của hai từ này để tránh bị nhầm lẫn nhé.

"I loved the movie, John!"

SAY (nói ra, nói rằng)

Về cơ bản, say được dùng để nhấn mạnh những gì chúng ta muốn nói. Khi chúng ta dùng say, chúng ta chú trọng nội dung được nói ra

Ví dụ :

Barbara: "I loved the movie!" (Em rất thích bộ phim!)
Barbara said she loved the movie. (Barbara đã nói là cô ấy rất thích bộ phim.)

Assistant: "Ms Delphine is out of the office." (Trợ lý: "Bà Delphine hiện tại không ở văn phòng.")
Your assistant said you were out of the office. (Trợ lý của bà nói là bà đã không có ở văn phòng.")

Your Parents: "We are coming for dinner." (Bố mẹ: "Bố mẹ đang đến ăn tối".)
Your parents said they were coming for dinner. (Bố mẹ bạn nói là họ đang đến để ăn tối.)

Chúng ta cũng có thể nhắc tới người nghe trong câu bằng cách thêm giới từ "to".

Ví dụ:

Barbara said to John that she loved the movie. (Barbara nói với John là cô ấy rất thích bộ phim.)
Your assistant said to me that you were out of the office. (Trợ lý của bà đã nói với tôi là bà không có ở văn phòng.)
They said to my mother that they were coming for dinner. (Họ nói với mẹ tôi là họ đang tới để ăn tối.)

Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng "tell" khi nhắc tới người nghe trong câu. 

TELL (nói với ai điều gì đó, bảo ai làm gì, cho ai biết điều gì)

Thông thường, chúng ta phải có người nghe theo sau "tell".

Ví dụ:

Barbara told John that she loved the movie. (Barbara nói với John là cô ấy rất thích bộ phim.)
Your assistant told me that you were out of the office. (
Trợ lý của bà đã nói với tôi là bà không có ở văn phòng.)
They told my mother that they were coming for dinner. (
Họ nói với mẹ tôi là họ đang tới để ăn tối.)

Hi vọng bài viết này hữu ích! Hãy tiếp tục theo dõi blog để đón chờ các bài viết sâu hơn về các chủ đề này nhé.

Để thực hành phân biệt cách dùng saytell cùng với các từ dễ nhầm lẫn khác,  hãy đăng ký học tiếng Anh với Learntalk. Giáo viên tiếng Anh trực tuyến của chúng tôi đã sẵn sàng để học cùng bạn!

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí