Có tổng cộng 4 loại câu điều kiện thường gặp trong tiếng Anh. Để giao tiếp tốt, bạn cần nắm vững cách dùng cũng như công thức của cả 4 loại câu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về dạng câu điều kiện dùng để diễn tả thói quen hoặc sự thật hiển nhiên.

Câu điều kiện loại 0 được dùng để diễn tả một sự việc luôn luôn đúng, hay còn gọi là sự thật hiển nhiên (. Ví dụ:

1. If you heat ice, it melts. (Nếu bạn làm nóng đá, nó sẽ tan.)
2. He drives to work when it rains.(Anh ta sẽ lái xe đi làm khi trời mưa.)

If you heat ice, it melts. (Nếu bạn làm nóng đá, nó sẽ tan.)

Công thức của tất cả các câu điều kiện, là nó có hai mệnh đề, một mệnh đề điều kiện và một mệnh đề kết quả. Trong các ví dụ nêu trên, mệnh đề điều kiện là phần được in đậm.

Basically, the zero conditional says: If A is true, then B is true. Về cơ bản, câu điều kiện loại 0 diễn đạt: Nếu A là đúng, thì B cũng đúng.

Cấu trúc của câu điều kiện loại 0, như sau:

1. If you heat ice, it melts.
[If or When + simple present], [simple present].

[If hoặc When + Hiện tại đơn], [Hiện tại đơn].

2. He drives to work when it rains.
[Simple present] [if or when + simple present].

[Hiện tại đơn] [if hoặc when + Hiện tại đơn].

Cách dùng câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 được dùng để nói về sự thật hiển nhiên, một chân lý, quy luật chung hoặc một kết quả tất yếu xảy ra.

1. If you mix blue paint and yellow paint, you get green paint. (Nếu bạn pha màu xanh dương với màu vàng, bạn sẽ có màu xanh lá cây.)
2. When the sun goes down, it gets dark. (Khi mặt trời lặn, trời sẽ tối.)
3. If water reaches 100 degrees Celsius, it boils. (Nếu nước được đun ở 100 độ C, nó sẽ sôi.)

Bạn cũng có thể dùng câu điều kiện loại 0 để đưa ra các chỉ dẫn, hướng dẫn:

1. If Ryan calls, tell him I’m in a meeting. (Nếu Ryan gọi, nói với cậu ấy tôi đang họp.)
2. Meet us at the restaurant if you arrive early. (Gặp chúng tôi ở nhà hàng nếu bạn đến sớm nhé.)
3. If you have any questions, ask Emily. (Nếu có câu hỏi gì, bạn hỏi Emily nhé.)

Chúng ta sẽ tiếp tục nói về 3 dạng câu điều kiện còn lại trong những bài viết tiếp theo. Bây giờ, hãy cố gắng ghi nhớ công thức và cách dùng câu điều kiện loại 0 và cố gắng thực hành chúng càng nhiều càng tốt. 

Thử xem nhé! Hãy hoàn thành các câu sau với câu điều kiện loại 0:

1. If plants do not get enough water, __________. (Nếu cây không có đủ nước, __________.)
2. If I eat too much, __________. (Nếu tôi ăn quá nhiều, __________.)
3. __________ if I arrive at work late. (__________ nếu tôi đi làm muộn.)
4. __________ when I cook dinner. (__________ khi tôi nấu bữa tối.)
5. If you get lost, __________. (Nếu bạn lạc đường, __________.)

Nếu muốn học sâu hơn về các câu điều kiện, hãy đăng ký học tiếng Anh cùng chúng tôi. Các giáo viên tiếng Anh trực tuyến của Learntalk sẽ hỗ trợ bạn thực hành các mẫu câu điều kiện khác nhau trong các bài học tiếng Anh giao tiếp vui nhộn.

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí