Nói những gì bạn nghĩ bằng tiếng Anh có dễ không? Bạn sử dụng những cụm từ nào? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những cụm từ hay bạn có thể sử dụng để thể hiện quan điểm của mình.

Mỗi người có một quan điểm riêng về một sự vật hay sự việc. Có người cảm thấy dễ dàng để bày tỏ quan điểm của họ, trong khi một số khác rất khó để nói ra và phải suy nghĩ cẩn trọng. Bất kể bạn cảm thấy khó hay dễ, một điều chắc chắn là: bạn cần phải thể hiện nó ra. 

>

Dưới đây là một số cách giúp bạn thể hiện quan điểm của mình dễ dàng hơn:

Expressing your opinion (Thể hiện quan điểm)
 

"How do you feel about using dating apps?"

• In my opinion, using dating apps is too dangerous.
• As far as I'm concerned, using dating apps is an effective way to meet more people.
• The way I see it is that using dating apps is just another way to meet people. 

Expressing a strong opinion (Thể hiện quan điểm một cách quả quyết)
 

"What do you think is the best way to learn English?"

• I'm positive that you can master English by taking online English lessons.
• I really do think that the best way to learn English is to read English books.
• I'm absolutely sure that the best way to learn a language is to live in an English-speaking country for a few months. 

Expressing your opinion carefully (Thể hiện quan điểm một cách thận trọng)
 

"What are your thoughts on women traveling alone?"

• I suppose that solo travels can be fun for women.
• I guess that women can enjoy traveling alone with proper planning and caution.
• My own feeling on the subject is that it can be dangerous for women to travel alone.

Expressing your opinion based on your experience (Thể hiện quan điểm dựa trên kinh nghiệm)
 

"Do you think children should move out of the house when they turn 18?"

• In my experience, not all 18-year-olds can afford to pay their own rent.
• Speaking personally, I moved out only when I had a steady job. I was 21.
• What I've found is that asking 18-year-olds to contribute to household expenses is also an option. 

Bây giờ, hãy thực hành những cụm từ này. Đây là câu hỏi dành cho bạn: Do you think cigarettes should be illegal?

Ở những bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn những cụm từ hay dùng để bày tỏ quan điểm.

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí