Course travel2

General Travel

17 Tiết học
6,578,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Hoạt động nói da dạng
Bullet check Các tình huống thực tế như nói về mixed martial arts (môn võ đối kháng)- chọn một bộ phim- thăm viện bảo tàng và hơn thế nữa
Bullet check Cải thiện vốn từ và củng cố ngữ pháp thông qua các hoạt động nói và đọc vui
Bullet check Các chủ đề vui và liên quan đến bài học như TTour de France- Super Bowl- TV and Movie Censorship
Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi? Học và ứng dụng ngay vốn từ hiệu quả và thực tế này vào chuyến hành trình. Thực hành nói với giáo viên và chia sẻ những trải nghiệm du lịch trước đây và kế hoạch du lịch trong tương lai!
Tóm tắt về Khoá học
Course travel2
General Travel
17
Tiết học
6,578,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk topic fc taxi v1
Đi Xe Taxi
Du lịch
Course level beginner
#2
Learntalk topic fc restaurant v1
Đặt Món Ở Nhà Hàng
Du lịch
Course level beginner
#3
Row 114
How was your stay? (Past Simple Tense)
Du lịch
Course level beginner
#4
Row 117
Have you ever been abroad? (Present Perfect Tense)
Du lịch
Course level intermediate
#5
Learntalk lessonicons full3 46
Writing a Letter: Planning a Trip
Du lịch
Course level beginner
#6
Row 168  1
If you had been born in another country, how would your life be different? (Mixed Conditionals)
Du lịch
Course level advanced
#7
Row 166
An out-of-town trip. (Multi-word Adjectives)
Du lịch
Course level intermediate
#8
Row 189
We will be staying at a hotel. (Will v. Shall)
Du lịch
Course level beginner
#9
Learntalk lessonicons full3 46
Letter Writing: My Last Holiday
Du lịch
Course level beginner
#10
Learntalk lessonicons full 30
A Plane Ride
Du lịch
Course level beginner
#11
Learntalk lessonicons full 33
Booking a Flight with a Travel Agent
Du lịch
Course level beginner
#12
Learntalk lessonicons full 34
Comparing Hotel Deals
Du lịch
Course level beginner
#13
Row83 learntalk lessonicons full 34
Booking a Hotel Room
Du lịch
Course level beginner
#14
Learntalk lessonicons full 31
Architectural Wonders and Blunders
Du lịch
Course level intermediate
#15
Learntalk lessonicons full 38
Riding With Uber
Du lịch
Course level beginner
#16
Row98 learntalk lessonicons full2 47
Where Will You Travel Next?
Du lịch
Course level intermediate
#17
Row105 learntalk lessonicons full 51
What's the Weather Like in Your Country?
Du lịch
Course level beginner