Course toefl2

TOEFL Writing

50 Tiết học
13,178,000₫
Cấp độ Course level advanced
Bao gồm:
Bullet check 50 chủ đề Viết TOEFL
Bullet check Củng cố kỹ năng viết và chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL
Bullet check Mỗi Tiết Thực hành sẽ yêu cầu bạn làm 1 bài viết
Bullet check Giáo viên sẽ chia sẻ bí quyết làm bài viết tốt và đạt điểm cao trong kỳ thi TOEFL
Khoá học phù hợp cho mọi đối tượng học viên đang có ý định tham gia kỳ thi TOEFL. Khoá học được thiết kế giúp học viên cải thiện kỹ năng viết. Mỗi tiết thực hành sẽ tập trung củng cố kỹ năng dàn ý, bố cục, sử dụng từ vựng & cấu trúc, và cách viết tổng thể. Nhận phản hồi trực tiếp và tức thì từ giáo viên.
Tóm tắt về Khoá học
Course toefl2
TOEFL Writing
50
Tiết học
13,178,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #1
Ôn thi
Course level intermediate
#2
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #2
Ôn thi
Course level intermediate
#3
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #3
Ôn thi
Course level intermediate
#4
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #4
Ôn thi
Course level intermediate
#5
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #5
Ôn thi
Course level intermediate
#6
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #7
Ôn thi
Course level intermediate
#7
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #6
Ôn thi
Course level intermediate
#8
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #8
Ôn thi
Course level intermediate
#9
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #9
Ôn thi
Course level intermediate
#10
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #10
Ôn thi
Course level intermediate
#11
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #11
Ôn thi
Course level intermediate
#12
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #12
Ôn thi
Course level intermediate
#13
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #13
Ôn thi
Course level intermediate
#14
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #14
Ôn thi
Course level intermediate
#15
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #15
Ôn thi
Course level intermediate
#16
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #16
Ôn thi
Course level intermediate
#17
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #17
Ôn thi
Course level intermediate
#18
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #18
Ôn thi
Course level intermediate
#19
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #19
Ôn thi
Course level intermediate
#20
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #20
Ôn thi
Course level intermediate
#21
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #21
Ôn thi
Course level intermediate
#22
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #22
Ôn thi
Course level intermediate
#23
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #23
Ôn thi
Course level intermediate
#24
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #24
Ôn thi
Course level intermediate
#25
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #25
Ôn thi
Course level intermediate
#26
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #26
Ôn thi
Course level intermediate
#27
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #27
Ôn thi
Course level intermediate
#28
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Writing Practice #28
Ôn thi
Course level intermediate
#29
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #29
Ôn thi
Course level intermediate
#30
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #30
Ôn thi
Course level intermediate
#31
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #31
Ôn thi
Course level intermediate
#32
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #32
Ôn thi
Course level intermediate
#33
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #33
Ôn thi
Course level intermediate
#34
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #34
Ôn thi
Course level intermediate
#35
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #35
Ôn thi
Course level intermediate
#36
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #36
Ôn thi
Course level intermediate
#37
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #37
Ôn thi
Course level intermediate
#38
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #38
Ôn thi
Course level intermediate
#39
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #39
Ôn thi
Course level intermediate
#40
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #40
Ôn thi
Course level intermediate
#41
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #41
Ôn thi
Course level intermediate
#42
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #42
Ôn thi
Course level intermediate
#43
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #43
Ôn thi
Course level intermediate
#44
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #44
Ôn thi
Course level intermediate
#45
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #45
Ôn thi
Course level intermediate
#46
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #46
Ôn thi
Course level intermediate
#47
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #47
Ôn thi
Course level intermediate
#48
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #48
Ôn thi
Course level intermediate
#49
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #49
Ôn thi
Course level intermediate
#50
Toefl logo
TOEFL Writing Practice #50
Ôn thi
Course level intermediate