Course toefl2

TOEFL Speaking

50 Tiết học
13,178,000₫
Cấp độ Course level advanced
Bao gồm:
Bullet check 50 chủ đề nói TOEFL
Bullet check Củng cố kỹ năng nói và chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL
Bullet check Mỗi Tiết Thực hành sẽ yêu cầu bạn làm 1 bài nói
Bullet check Giáo viên sẽ chia sẻ bí quyết làm bài nói tốt và đạt điểm cao trong kỳ thi TOEFL
Khoá học phù hợp cho mọi đối tượng học viên đang có ý định tham gia kỳ thi TOEFL. Khoá học được thiết kế giúp học viên cải thiện kỹ năng nói. Mỗi tiết thực hành sẽ tập trung củng cố kỹ năng dàn ý, cách sử dụng từ vựng & cấu trúc, cách trả lời đầy đủ nhưng ngắn gọn và kỹ năng nói hiệu quả tổng thể. Nhận phản hồi trực tiếp và tức thì từ giáo viên.
Tóm tắt về Khoá học
Course toefl2
TOEFL Speaking
50
Tiết học
13,178,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk testprepcategoryicons studies2 11
TOEFL Speaking Practice #1
Ôn thi
Course level intermediate
#2
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #2
Ôn thi
Course level intermediate
#3
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #3
Ôn thi
Course level intermediate
#4
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #4
Ôn thi
Course level intermediate
#5
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #5
Ôn thi
Course level intermediate
#6
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #6
Ôn thi
Course level intermediate
#7
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #7
Ôn thi
Course level intermediate
#8
Toefl speaking 8
TOEFL Speaking Practice #8
Ôn thi
Course level intermediate
#9
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #9
Ôn thi
Course level intermediate
#10
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #10
Ôn thi
Course level intermediate
#11
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #11
Ôn thi
Course level intermediate
#12
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #12
Ôn thi
Course level intermediate
#13
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #13
Ôn thi
Course level intermediate
#14
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #14
Ôn thi
Course level intermediate
#15
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #15
Ôn thi
Course level intermediate
#16
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #16
Ôn thi
Course level intermediate
#17
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #17
Ôn thi
Course level intermediate
#18
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #18
Ôn thi
Course level intermediate
#19
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #19
Ôn thi
Course level intermediate
#20
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #20
Ôn thi
Course level intermediate
#21
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #21
Ôn thi
Course level intermediate
#22
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #22
Ôn thi
Course level intermediate
#23
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #23
Ôn thi
Course level intermediate
#24
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #24
Ôn thi
Course level intermediate
#25
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #25
Ôn thi
Course level intermediate
#26
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #26
Ôn thi
Course level intermediate
#27
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #27
Ôn thi
Course level intermediate
#28
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #28
Ôn thi
Course level intermediate
#29
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #29
Ôn thi
Course level intermediate
#30
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #30
Ôn thi
Course level intermediate
#31
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #31
Ôn thi
Course level intermediate
#32
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #32
Ôn thi
Course level intermediate
#33
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #33
Ôn thi
Course level intermediate
#34
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #34
Ôn thi
Course level intermediate
#35
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #35
Ôn thi
Course level intermediate
#36
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #36
Ôn thi
Course level intermediate
#37
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #37
Ôn thi
Course level intermediate
#38
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #38
Ôn thi
Course level intermediate
#39
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #39
Ôn thi
Course level intermediate
#40
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #40
Ôn thi
Course level intermediate
#41
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #41
Ôn thi
Course level intermediate
#42
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #42
Ôn thi
Course level intermediate
#43
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #43
Ôn thi
Course level intermediate
#44
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #44
Ôn thi
Course level intermediate
#45
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #45
Ôn thi
Course level intermediate
#46
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #46
Ôn thi
Course level intermediate
#47
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #47
Ôn thi
Course level intermediate
#48
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #48
Ôn thi
Course level intermediate
#49
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #49
Ôn thi
Course level intermediate
#50
Toefl logo
TOEFL Speaking Practice #50
Ôn thi
Course level intermediate