Blog của Learntalk

Lời khuyên, câu trả lời, và các nguồn lực để cải thiện tiếng Anh của bạn ở nhà.

Learntalk blogposts 03 19 2018 formalinformal

Tiếng Anh Formal (Trang trọng) và Informal (Thân mật)

Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có 2 kiểu diễn đạt: Kiểu diễn đạt hỉnh thức/trang trọng (Formal) và kiểu diễn đạt không trang trọng/diễn đạt thân mật (Informal). Muốn giỏi tiếng Anh, chúng ta cần hiểu cách sử dụng hai kiểu diễn đạt này.như thế nào.

Learntalk blogposts 03 12 2018 regret

Nói Về Điều Hối Tiếc Sử Dụng Câu Điều Kiện Loại 3

Để nâng cao vốn tiếng Anh, chúng ta cần nắm vững bốn loại câu điều kiện thường gặp. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cũng thảo luận về loại câu điều kiện dùng để nói về điều làm chúng ta hối tiếc.

Learntalk blogposts 03 05 2018 pie smell

5 Giác Quan Trong Tiếng Anh

Chúng ta có năm giác quan: thính giác, xúc giác, vị giác, thị giác và khướu giác. Vậy chúng ta diễn đạt năm giác quan này như thế nào trong tiếng Anh?

Learntalk blogposts 03 05 2018 flash cards

Bí Quyết Nâng Cao Vốn Từ Vựng Tiếng Anh

Từ làm nên ngôn ngữ. Vì vậy nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh tốt, bạn không thể không xây dựng vốn từ vựng.

Learntalk blogposts 03 05 2018 lottery winner

Nói Về "Giả Định Không Có Thật" Sử Dụng Câu Điều Kiện Loại 2

Có tổng cộng 4 loại câu điều kiện thường gặp trong tiếng Anh. Để giao tiếp tốt, bạn cần nắm vững cách dùng cũng như công thức của cả 4 loại câu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách dùng câu điều kiện nói về những tình huống không có thật. 

Learntalk blogposts 02 26 2018 plug

However, Besides, As a Result, Và Các Cụm Từ Nối Câu Khác

Để liên kết ý này với ý khác trong một câu, chúng ta sử dụng các liên từ hoặc các cụm từ nối như "however" và "as a matter of fact". Những từ hay cụm từ này còn được gọi là các từ nối câu.

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí