Blog của Learntalk

Lời khuyên, câu trả lời, và các nguồn lực để cải thiện tiếng Anh của bạn ở nhà.

Learntalk blogposts 04 02 2018 summer

5 Thành Ngữ Tiếng Anh Lấy Cảm Hứng Từ Mùa Hè

Bây giờ đang là giữa mùa hè một số nơi trên thế giới! Bạn tận hưởng ngày hè nắng vàng rực rỡ theo cách nào? Hãy xem những thành ngữ thú vị về mùa hè nhé. 

Learntalk blogposts 04 02 2018 saytell

Sự Khác Nhau Giữa SAY và TELL

Cả SAY và TELL đều được dùng để truyền đạt lại lời người nào đó nói, nhưng cách dùng mỗi từ không hề giống nhau. Chúng ta hãy tìm hiểu cách dùng hai từ này trong câu khác nhau như thế nào?

Learntalk blogposts 04 02 2018 phoneaddiction

3 Từ Để Miêu Tả Chứng Nghiện Điện Thoại

Công nghệ mới mang lại cho chúng ta những cách làm mới. Theo đó, hành vi mới được phát triển - chúng ta thậm chí không có từ để diễn tả. Vì vậy, chúng ta cần tạo các từ mới để mô tả chúng!

Learntalk blogposts 04 02 2018 meat

Cow is Beef, Chicken is Chicken: Tên Gọi Các Loại Thịt Trong Tiếng Anh

Dù chúng ta nấuiăn ở nhà, mua thức ăn ở chợ hay ăn ở nhà hàng, và đặc biệt là khi đi du lịch, chúng ta nên biết tên gọi của các loại đồ ăn khác nhau. Bạn đã biết tên gọi khác nhau của các loại thịt trong tiếng Anh chưa?

Learntalk blogposts 03 26 2018 from spain

Exonyms (Địa danh ngoại lai) và Endonyms (Địa danh bản địa): Tên Gọi Khác Nhau Của Các Quốc Gia

Có thể bạn chưa biết, nhưng mà mỗi quốc gia có tên gọi khác nhau tuỳ thuộc vào người gọi. Bài viết này sẽ đề cập tới các tên gọi khác nhau của các nước và ý nghĩa thú vị của chúng!

Learntalk blogposts 03 26 2018 cats and dog

‘It's Raining Cats and Dogs’ Và Các Câu Thành Ngữ Khác Về Thời Tiết

"It's raining cats and dogs." "I'm feeling under the weather." "I'll take a rain check." là những ví dụ về câu thành ngữ tiếng Anh nói về thời tiết. Tuy nhiên, thành ngữ tiếng Anh là gì và tại sao chúng ta lại phải học thành ngữ?

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí