predmety
Sady lekcií, starostlivo vybrané pre najlepšie vzdelávacie skúsenosť anglicky.
Vyberte kategóriu tu:
Category 1 Business
Lessons that focus on how to effectively communicate in English to your business partners and colleagues.