หลักสูตร
ชุดบทเรียนคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด
เลือกหมวดหมู่ที่นี่:
Category 1 Business
Lessons that focus on how to effectively communicate in English to your business partners and colleagues.