Bạn có một cuộc hẹn. Bạn gặp người đó in Monday? At Monday? Hay on Monday khi nói bằng tiếng Anh?

Rất nhiều người học tiếng Anh cảm thấy khó khăn khi phân biệt cách dùng at, in, và on. Với bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dùng chúng và nói tiếng Anh trôi chảy.

Chúng ta dùng at, inon để nói về một khoảng thời gian cụ thể, như ngày tháng trên lịch, các ngày trong tuần, hoặc giờ đồng hồ. Những từ này được gọi chung là giới từ. 

Có rất nhiều loại giới từ. Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung nói về các giới từ chỉ thời gian.

Precise time (Giờ cụ thể): AT 

At được dùng khi muốn nói lúc mấy giờ, kì nghỉ và ngày lễ, hoặc thời gian cụ thể khác. 

• I leave for work at 6 o'clock in the morning.
• We have lunch at noon.
• I talk to my parents at dinner time.
• The whole family gets together at Christmas (the entire Christmas season).

Periods of time: IN

In được dùng cho tháng, mùa, năm, thế kỷ và các khoảng thời gian khác. 

• We stay in the countryside in summer.
• Sven lived in Paris in 2006.
• Mammoths lived in the Ice Age.
• The modern car was developed in the 1800s.

Days and dates (Ngày): ON

On được dùng với các thứ trong tuần và các ngày trong tháng. 

• See you on Sunday.
• I visit my parents on Fridays.
• Christmas is on December 25.
• Sarah always buys a new dress on her birthday.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ:

• You drive in the morning, but you also drive at night.
• You don't work at the weekend.

Một số ghi chú bạn cần ghi nhớ. Chúng ta không dùng at, in, và on đi kèm với last, next, every, và this. For example:

• She went to Singapore in last month.
• John will be home on next Monday.
• Our family throws a party on every New Year's Eve.
• I'll see you in this evening.

Bây giờ, hãy thử sức với các câu sau đây:

1. I wake up at _____.
2. I usually travel in _____.
3. My birthday is on _____.

Bạn có thể làm tốt chứ? Nếu muốn học thêm, hãy đăng ký các lớp học tiếng Anh trực tuyến cùng Learntalk.

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí