Trong tiếng Anh, người ta thường nói về thời tiết để bắt đầu câu chuyện với những người chưa quen biết.

Người ta nói về thời tiết bất kể lúc nào. Đó được xem là cách hay để mở đầu câu chuyện, bất kể là gặp trực tiếp hay qua điện thoại. Kiểu gì thì kiểu, trong cuộc nói chuyện mọi người cũng sẽ nói về thời tiết.

Nắm chắc từ vựng và các mẫu câu thường gặp khi nói về thời tiết, đảm bảo bạn sẽ dễ dàng mở đầu câu chuyện với bất cứ ai, ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào.

It’s sunny today.

Hãy xem một số đoạn hội thoại dưới đây nhé.

It is + description. (It is + miêu tả.)

Ana: How's the weather? (Thời tiết hôm nay thế nào?)
Ben: It is very cold here. (Ở đây trời rất lạnh.)
Ana: What's the temperature there? (Nhiệt độ ở đó là bao nhiêu?)
Ben: It's five below (or minus 5 degrees). (Âm 5 độ.)


Kevin: It's sunny today. (Hôm nay trời nắng.)
Michelle: Yes. I'm glad I brought a hat. (Ừ, may mà mình có mang theo mũ.)

It is a + description + day (or morning/afternoon/night). 

Jan: It's a nice day, isn't it? (Trời hôm nay đẹp nhỉ?)
Carl: We couldn't ask for a better day than this. (Không thể đẹp hơn được nữa.)

Mikhail: It's a lovely afternoon for a picnic. (Một buổi chiều thật tuyệt để đi picnic.)
Sheila: Yes, it's a warm and cloudy afternoon. (Ừ, một buổi chiều ấm áp và đầy mây.)

It is + verb-ing.

Olga: What's the weather like? (Thời tiết hôm nay thế nào?)
Pierre: The sun is shining. (Trời đang nắng.)
Olga: Good for you! It's drizzling here. (Chỗ bạn tốt đấy! Ở đây đang mưa phùn.)
Pierre: It was rainy this morning, but the sun came out. (Ở đây sáng nay trời cũng mưa, nhưng giờ thì nắng ráo rồi.)

What is the weather like in your city? (Thời tiết ở chỗ bạn như thế nào?)

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí