Course beginner2

General English - Beginner 1

20 Tiết học
7,678,000₫
Cấp độ Course level beginner
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Hoạt động nói da dạng
Bullet check Các tình huống thực tế như mua sắm tại siêu thị- gọi món ở nhà hàng- đi taxi- và hơn thế nữa
Bullet check Cải thiện vốn từ và củng cố ngữ pháp qua các vở kịch vui và thảo luận tự do
Bạn không chắc mình đang muốn nói gì? Hãy học khoá học này và nói về các chủ đề thú vị khác nhau. Khoá học sẽ giúp bạn tăng độ trôi chảy, nâng cao vốn từ và ngữ pháp mà không cần đến bài tập ngữ pháp theo kiểu sách giáo khoa.
Tóm tắt về Khoá học
Course beginner2
General English - Beginner 1
20
Tiết học
7,678,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk lessonicons full 09  1
Mở Một Tài Khoản Ngân Hàng
Khác
Course level beginner
#2
Learntalk topic fc taxi v1
Đi Xe Taxi
Khác
Course level beginner
#3
Learntalk lessonicons full 26
What Does Your House Look Like?
Khác
Course level beginner
#4
Learntalk topic fc supermarket v1
Mua Sắm ở Siêu Thị
Khác
Course level beginner
#5
Learntalk topic fc atm v1
Sử Dụng ATM
Khác
Course level beginner
#6
Learntalk topic fc restaurant v1
Đặt Món Ở Nhà Hàng
Khác
Course level beginner
#7
Learntalk lessonicons full 26
Talking About Household Chores
Khác
Course level beginner
#8
Learntalk lessonicons full 13
A Visit to the Doctor
Khác
Course level beginner
#9
Learntalk lessonicons full 13
A Doctor's Appointment
Khác
Course level beginner
#10
Learntalk lessonicons full 28
Work Obligations
Khác
Course level beginner
#11
Learntalk lessonicons full 01
A Supermarket Sale
Khác
Course level beginner
#12
Learntalk lessonicons full 04
Calling Customer Service 1
Khác
Course level beginner
#13
Learntalk lessonicons full 04
Calling Customer Service 2
Khác
Course level beginner
#14
Learntalk lessonicons full 04
Calling Technical Support
Khác
Course level intermediate
#15
Learntalk lessonicons full 09  1
Getting an ATM card
Khác
Course level beginner
#16
Learntalk lessonicons full 38
Riding With Uber
Khác
Course level beginner
#17
 648a827a05eae6eb40942591e51e760d486bd1160d44bb1c90 pimgpsh thumbnail win distr
Food and Drinks
Khác
Course level beginner
#18
Row101 learntalk lessonicons full2 37
How are you feeling today?
Khác
Course level beginner
#19
Row104 learntalk lessonicons full2 50
Talking about Possessions
Khác
Course level beginner
#20
Row106 learntalk lessonicons full 52
Talking About Numbers and Measurements
Khác
Course level beginner