Course beginner2

General English - Beginner 2

20 Tiết học
7,678,000₫
Cấp độ Course level beginner
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Hoạt động nói da dạng
Bullet check Các tình huống thực tế như mua sắm tại siêu thị- gọi món ở nhà hàng- đi taxi- và hơn thế nữa
Bullet check Cải thiện vốn từ và củng cố ngữ pháp qua các vở kịch vui và thảo luận tự do
Bạn không chắc mình đang muốn nói gì? Hãy học khoá học này và nói về các chủ đề thú vị khác nhau. Khoá học sẽ giúp bạn tăng độ trôi chảy, nâng cao vốn từ và ngữ pháp mà không cần đến bài tập ngữ pháp theo kiểu sách giáo khoa.
Tóm tắt về Khoá học
Course beginner2
General English - Beginner 2
20
Tiết học
7,678,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk topic fc taxi v1
Đi Xe Taxi
Khác
Course level beginner
#2
Learntalk lessonicons full 26
What Does Your House Look Like?
Khác
Course level beginner
#3
Learntalk topic fc supermarket v1
Mua Sắm ở Siêu Thị
Khác
Course level beginner
#4
Row 177
Chia Tay
Khác
Course level beginner
#5
Learntalk topic fc restaurant v1
Đặt Món Ở Nhà Hàng
Khác
Course level beginner
#6
Learntalk lessonicons full 49
How to Order A la Carte at a Restaurant
Khác
Course level intermediate
#7
Learntalk lessonicons full 01
A Supermarket Sale
Khác
Course level beginner
#8
Learntalk lessonicons full 04
Calling Customer Service 1
Khác
Course level beginner
#9
Learntalk lessonicons full 04
Calling Customer Service 2
Khác
Course level beginner
#10
Learntalk lessonicons full 49
Checking the Restaurant Menu
Khác
Course level beginner
#11
Learntalk lessonicons full 04
Calling Technical Support
Khác
Course level intermediate
#12
Learntalk lessonicons full 07
Different Bank Account Types
Khác
Course level intermediate
#13
Learntalk lessonicons full 37
My Daily Commute to Work
Khác
Course level beginner
#14
 648a827a05eae6eb40942591e51e760d486bd1160d44bb1c90 pimgpsh thumbnail win distr
Shopping for Clothes
Khác
Course level beginner
#15
 648a827a05eae6eb40942591e51e760d486bd1160d44bb1c90 pimgpsh thumbnail win distr
Food and Drinks
Khác
Course level beginner
#16
Row96 learntalk lessonicons full2 46
Attending a Reunion
Khác
Course level beginner
#17
Learntalk lessonicons full 10
Good Habits, Bad Habits
Khác
Course level beginner
#18
Row104 learntalk lessonicons full2 50
Talking about Possessions
Khác
Course level beginner
#19
Row105 learntalk lessonicons full 51
What's the Weather Like in Your Country?
Khác
Course level beginner
#20
Row106 learntalk lessonicons full 52
Talking About Numbers and Measurements
Khác
Course level beginner