Course advanced2

General English - Advanced 2

22 Tiết học
7,678,000₫
Cấp độ Course level advanced
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Hoạt động nói da dạng
Bullet check   Các tình huống thực tế như nói về các bộ phim kinh dị- bắt đầu ngồi thiền- tới một buổi lễ tốt nghiệp và hơn thế nữa
Bullet check Cải thiện vốn từ và củng cố ngữ pháp qua các vở kịch vui và thảo luận tự do
Bullet check Các chủ đề vui và liên quan đến bài học như The Beatles- The Economy- World War Two- và hơn thế nữa
Bạn không chắc mình đang muốn nói gì? Hãy học khoá học này và nói về các chủ đề thú vị khác nhau. Khoá học sẽ giúp bạn tăng độ trôi chảy, nâng cao vốn từ và ngữ pháp mà không cần đến bài tập ngữ pháp theo kiểu sách giáo khoa. 
Tóm tắt về Khoá học
Course advanced2
General English - Advanced 2
22
Tiết học
7,678,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk lessonicons full 40
A Day in the Life of an Events Organizer
Khác
Course level intermediate
#2
Row75 learntalk lessonicons full 67
Man's Fascination with Time Travel
Khác
Course level intermediate
#3
Learntalk lessonicons full 07
Who​ ​are​ ​We​ ​to​ ​Judge?: Getting​ ​Justice​ ​in​ ​a​ ​Court​ ​of​ ​Law
Khác
Course level intermediate
#4
Learntalk lessonicons full 02  1
Amazon.com và Mua Sắm Trực Tuyến
Khác
Course level advanced
#5
Learntalk clicon
Kinh Tế
Khác
Course level intermediate
#6
Learntalk lessonicons full 60
Netflix
Khác
Course level advanced
#7
Learntalk topic fc budget v1
Quản Lý Ngân Sách Cá Nhân
Khác
Course level intermediate
#8
Row65 learntalk lessonicons full2 39
The 2015 Migrant Crisis in Europe
Khác
Course level advanced
#9
Row67 learntalk topic fc worldwarii v1
World War II: D-Day
Khác
Course level advanced
#10
Row67 learntalk topic fc worldwarii v1
World War II: After D-day
Khác
Course level advanced
#11
Learntalk lessonicons full 31
Architectural Wonders and Blunders
Khác
Course level intermediate
#12
Row71 learntalk category fc relationships v1
Speed Dating
Khác
Course level intermediate
#13
Learntalk lessonicons full 07
A​ ​Treasure​ ​Trove​ ​of​ ​Art,​ ​Culture​ ​and​ ​History​ ​in​ ​One​ ​Building: Visiting​ ​a​ ​Museum
Khác
Course level intermediate
#14
 648a827a05eae6eb40942591e51e760d486bd1160d44bb1c90 pimgpsh thumbnail win distr
The Greatest Show on Earth: Let's Go to the Circus!
Khác
Course level intermediate
#15
 648a827a05eae6eb40942591e51e760d486bd1160d44bb1c90 pimgpsh thumbnail win distr
A Day in the Life of a Spy: The Deadly Game of Espionage
Khác
Course level intermediate
#16
 df74ce20e21c61aa41a8d10e711234f0a867477ce17c41479c pimgpsh thumbnail win distr
Going to a Graduate Fair
Khác
Course level intermediate
#17
 648a827a05eae6eb40942591e51e760d486bd1160d44bb1c90 pimgpsh thumbnail win distr
The Problem with Poverty
Khác
Course level intermediate
#18
Learntalk clicon
The World's Most Prestigious Universities
Khác
Course level intermediate
#19
Row101 learntalk lessonicons full2 37
Giving​ ​Emotional​ ​Support​ ​to​ ​the​ ​Depressed
Khác
Course level advanced
#20
Row109 learntalk lessonicons full 57  1
Horror Movies
Khác
Course level advanced
#21
Row110 learntalk lessonicons full 58
The Beatles
Khác
Course level advanced
#22
Row111 learntalk lessonicons full 59
Starting a Meditation Practice
Khác
Course level advanced