Course intermediate2

General English - Intermediate 2

14 Tiết học
6,578,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Hoạt động nói da dạng
Bullet check Các tình huống thực tế như thiết lập quỹ tài chính cá nhân- thử máu- nói về Grand Slam (Tennis)
Bullet check Cải thiện vốn từ và củng cố ngữ pháp qua các vở kịch vui và thảo luận tự do
Bullet check Các chủ đề vui và liên quan đến bài học như Apple và nhà sáng lập- Steve Jobs- Mixed Martial Arts- Super Bowl- và hơn thế nữa
Bạn không chắc mình đang muốn nói gì? Hãy học khoá học này và nói về các chủ đề thú vị khác nhau. Khoá học sẽ giúp bạn tăng độ trôi chảy, nâng cao vốn từ và ngữ pháp mà không cần đến bài tập ngữ pháp theo kiểu sách giáo khoa.
Tóm tắt về Khoá học
Course intermediate2
General English - Intermediate 2
14
Tiết học
6,578,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Row46 learntalk lessonicons full2 38
Get Ready to Rumble: Mixed Martial Arts
Khác
Course level intermediate
#2
Learntalk lessonicons full 08
Học Cao Lên
Khác
Course level intermediate
#3
Learntalk lessonicons full 18
Đi Thử Máu
Khác
Course level intermediate
#4
Learntalk topic fc apple v1
Công Ty Apple
Khác
Course level intermediate
#5
Learntalk topic fc fastest v1
Người Đàn Ông Nhanh Nhất Thế Giới
Khác
Course level intermediate
#6
Learntalk lessonicons full 10
Setting Up a Personal Budget
Khác
Course level intermediate
#7
Learntalk lessonicons full 25
What are your hobbies?
Khác
Course level intermediate
#8
Learntalk lessonicons full 43
The Electronic Sports World Convention
Khác
Course level intermediate
#9
 df74ce20e21c61aa41a8d10e711234f0a867477ce17c41479c pimgpsh thumbnail win distr
UEFA Europa League
Khác
Course level intermediate
#10
 df74ce20e21c61aa41a8d10e711234f0a867477ce17c41479c pimgpsh thumbnail win distr
Super Bowl
Khác
Course level intermediate
#11
Learntalk lessonicons full 22
Baseball: The World Series
Khác
Course level intermediate
#12
Learntalk clicon
Joining a Health Club
Khác
Course level intermediate
#13
Row100 learntalk lessonicons full2 48
Tour de France
Khác
Course level intermediate
#14
Row107 learntalk lessonicons full 53
Grand Slam (Tennis)
Khác
Course level intermediate