Course advanced2

General English - Advanced 1

22 Tiết học
7,678,000₫
Cấp độ Course level advanced
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Hoạt động nói da dạng
Bullet check Các tình huống thực tế như thành lập startup- chuẩn bị cho kỳ Olympic- hành trình làm cha mẹ- và hơn thế nữa
Bullet check Cải thiện vốn từ và củng cố ngữ pháp qua các vở kịch vui và thảo luận tự do
Bullet check Các chủ đề vui và liên quan đến bài học như Mua sắm trên Amazon.com- Smart Backpacks- Những trường Đại học danh giá nhất thế giới- và hơn thế nữa
Bạn không chắc mình đang muốn nói gì? Hãy học khoá học này và nói về các chủ đề thú vị khác nhau. Khoá học sẽ giúp bạn tăng độ trôi chảy, nâng cao vốn từ và ngữ pháp mà không cần đến bài tập ngữ pháp theo kiểu sách giáo khoa. 
Tóm tắt về Khoá học
Course advanced2
General English - Advanced 1
22
Tiết học
7,678,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Row75 learntalk lessonicons full 67
Man's Fascination with Time Travel
Khác
Course level intermediate
#2
Row66 learntalk category fc news v1
We Are All Human Beings
Khác
Course level intermediate
#3
Learntalk topic fc wholefoods v1
Mua Sắm ở Wholefoods
Khác
Course level intermediate
#4
Learntalk clicon
Kinh Tế
Khác
Course level intermediate
#5
Learntalk lessonicons full 24
The Origins of Christmas
Khác
Course level intermediate
#6
Learntalk lessonicons full 36
Managing Deadlines
Khác
Course level intermediate
#7
Row65 learntalk lessonicons full2 39
Migration in Europe: Threat or Opportunity?
Khác
Course level advanced
#8
Learntalk lessonicons full 42
Preparing for the Olympics
Khác
Course level intermediate
#9
Cl
Shopping on Amazon.com
Khác
Course level intermediate
#10
Learntalk clicon
Tinder and Mobile Dating
Khác
Course level intermediate
#11
Learntalk lessonicons full 27
Smart Homes
Khác
Course level intermediate
#12
Learntalk lessonicons full 22
Teenagers: Then & Now
Khác
Course level intermediate
#13
Row73 learntalk lessonicons full 66
Building a Startup
Khác
Course level intermediate
#14
 648a827a05eae6eb40942591e51e760d486bd1160d44bb1c90 pimgpsh thumbnail win distr
A Fast Food Restaurant's Inner Workings
Khác
Course level intermediate
#15
 648a827a05eae6eb40942591e51e760d486bd1160d44bb1c90 pimgpsh thumbnail win distr
The Next Bestselling Page-Turner: Writing a Novel
Khác
Course level intermediate
#16
 df74ce20e21c61aa41a8d10e711234f0a867477ce17c41479c pimgpsh thumbnail win distr
Parenting 101: Becoming a Parent
Khác
Course level advanced
#17
Learntalk lessonicons full 21
TV and Movie Censorship
Khác
Course level intermediate
#18
Learntalk lessonicons full 50
Smart Backpacks
Khác
Course level intermediate
#19
Learntalk category fc freetalk v1
The Heroic Ideal: Why do We Look Up to (Super)heroes?
Khác
Course level intermediate
#20
Row93 learntalk lessonicons full 43
Gig Economy: Leaving an Office Job to Become a Freelancer
Khác
Course level advanced
#21
Learntalk clicon
The World's Most Prestigious Universities
Khác
Course level intermediate
#22
Row103 learntalk lessonicons full2 49
Outdoor​ ​Recreation: The​ ​Allure​ ​of​ ​Spending​ ​Time​ ​with​ ​Mother​ ​Nature
Khác
Course level advanced