Course intermediate2

General English - Intermediate 1

14 Tiết học
6,578,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Hoạt động nói da dạng
Bullet check Các tình huống thực tế như tổ chức Giáng sinh- tham gia câu lạc bộ sức khoẻ- nói chuyện về phim ảnh và hơn thế nữa
Bullet check Cải thiện vốn từ và củng cố ngữ pháp qua các vở kịch vui và thảo luận tự do
Bullet check Các chủ đề vui và liên quan đến bài học như Lord of the Rings vs. Game of Thrones- Shopping at Wholefoods- Art as a Business- và hơn thế nữa
Bạn không chắc mình đang muốn nói gì? Hãy học khoá học này và nói về các chủ đề thú vị khác nhau. Khoá học sẽ giúp bạn tăng độ trôi chảy, nâng cao vốn từ và ngữ pháp mà không cần đến bài tập ngữ pháp theo kiểu sách giáo khoa.
Tóm tắt về Khoá học
Course intermediate2
General English - Intermediate 1
14
Tiết học
6,578,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Row71 learntalk category fc relationships v1
Hopeless Romantics: Why Do We Enjoy Tearjerkers?
Khác
Course level intermediate
#2
Learntalk topic fc wholefoods v1
Mua Sắm ở Wholefoods
Khác
Course level intermediate
#3
Learntalk topic fc christmas v1
Ăn Mừng Giáng Sinh
Khác
Course level intermediate
#4
Learntalk lessonicons full 10
Setting Up a Personal Budget
Khác
Course level intermediate
#5
Learntalk lessonicons full 19
Talking About Books
Khác
Course level intermediate
#6
Learntalk lessonicons full 21
Talking About Movies
Khác
Course level intermediate
#7
Learntalk lessonicons full 25
What are your hobbies?
Khác
Course level intermediate
#8
Learntalk lessonicons full 21
Movie Reviews
Khác
Course level intermediate
#9
 df74ce20e21c61aa41a8d10e711234f0a867477ce17c41479c pimgpsh thumbnail win distr
Art is A Business
Khác
Course level intermediate
#10
 df74ce20e21c61aa41a8d10e711234f0a867477ce17c41479c pimgpsh thumbnail win distr
The Lord of the Rings vs. Game of Thrones
Khác
Course level intermediate
#11
Learntalk clicon
Joining a Health Club
Khác
Course level intermediate
#12
Learntalk category fc freetalk v1
What's it Rated: Choosing a Movie to Watch
Khác
Course level intermediate
#13
Learntalk lessonicons full 23
It Runs in the Family!
Khác
Course level intermediate
#14
Row98 learntalk lessonicons full2 47
Where Will You Travel Next?
Khác
Course level intermediate