Course business team2

Arts & Entertainment

26 Tiết học
7,678,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Hoạt động nói da dạng
Bullet check Các tình huống thực tế như nói về mixed martial arts (môn võ đối kháng)- chọn một bộ phim- thăm viện bảo tàng và hơn thế nữa
Bullet check Cải thiện vốn từ và củng cố ngữ pháp thông qua các hoạt động nói và đọc vui
Bullet check Các chủ đề vui và liên quan đến bài học như TTour de France-  Super Bowl- TV and Movie Censorship
Củng cố kỹ năng đọc và nói với rất nhiều bài tập đọc trong khoá học này. Phát triển vốn từ ở cấp độ cao và thảo luận về các chủ đề vui liên quan đến nghệ thuật và giải trí.
Tóm tắt về Khoá học
Course business team2
Arts & Entertainment
26
Tiết học
7,678,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk lessonicons full 40
A Day in the Life of an Events Organizer
Giải trí
Course level intermediate
#2
Row46 learntalk lessonicons full2 38
Get Ready to Rumble: Mixed Martial Arts
Giải trí
Course level intermediate
#3
Row71 learntalk category fc relationships v1
Hopeless Romantics: Why Do We Enjoy Tearjerkers?
Giải trí
Course level intermediate
#4
Learntalk lessonicons full 60
Netflix
Giải trí
Course level advanced
#5
Learntalk topic fc fastest v1
Người Đàn Ông Nhanh Nhất Thế Giới
Giải trí
Course level intermediate
#6
Learntalk lessonicons full 19
Talking About Books
Giải trí
Course level intermediate
#7
Learntalk lessonicons full 21
Talking About Movies
Giải trí
Course level intermediate
#8
Learntalk lessonicons full 42
Preparing for the Olympics
Giải trí
Course level intermediate
#9
Learntalk lessonicons full 21
Movie Reviews
Giải trí
Course level intermediate
#10
Learntalk lessonicons full 31
Architectural Wonders and Blunders
Giải trí
Course level intermediate
#11
Learntalk lessonicons full 43
The Electronic Sports World Convention
Giải trí
Course level intermediate
#12
Learntalk lessonicons full 07
A​ ​Treasure​ ​Trove​ ​of​ ​Art,​ ​Culture​ ​and​ ​History​ ​in​ ​One​ ​Building: Visiting​ ​a​ ​Museum
Giải trí
Course level intermediate
#13
 df74ce20e21c61aa41a8d10e711234f0a867477ce17c41479c pimgpsh thumbnail win distr
UEFA Europa League
Giải trí
Course level intermediate
#14
 df74ce20e21c61aa41a8d10e711234f0a867477ce17c41479c pimgpsh thumbnail win distr
Super Bowl
Giải trí
Course level intermediate
#15
 df74ce20e21c61aa41a8d10e711234f0a867477ce17c41479c pimgpsh thumbnail win distr
Art is A Business
Giải trí
Course level intermediate
#16
 648a827a05eae6eb40942591e51e760d486bd1160d44bb1c90 pimgpsh thumbnail win distr
The Greatest Show on Earth: Let's Go to the Circus!
Giải trí
Course level intermediate
#17
 648a827a05eae6eb40942591e51e760d486bd1160d44bb1c90 pimgpsh thumbnail win distr
The Next Bestselling Page-Turner: Writing a Novel
Giải trí
Course level intermediate
#18
 df74ce20e21c61aa41a8d10e711234f0a867477ce17c41479c pimgpsh thumbnail win distr
The Lord of the Rings vs. Game of Thrones
Giải trí
Course level intermediate
#19
Learntalk lessonicons full 22
Baseball: The World Series
Giải trí
Course level intermediate
#20
Learntalk lessonicons full 21
TV and Movie Censorship
Giải trí
Course level intermediate
#21
Learntalk category fc freetalk v1
The Heroic Ideal: Why do We Look Up to (Super)heroes?
Giải trí
Course level intermediate
#22
Learntalk category fc freetalk v1
What's it Rated: Choosing a Movie to Watch
Giải trí
Course level intermediate
#23
Row100 learntalk lessonicons full2 48
Tour de France
Giải trí
Course level intermediate
#24
Row107 learntalk lessonicons full 53
Grand Slam (Tennis)
Giải trí
Course level intermediate
#25
Row109 learntalk lessonicons full 57  1
Horror Movies
Giải trí
Course level advanced
#26
Row110 learntalk lessonicons full 58
The Beatles
Giải trí
Course level advanced