Điều khoản Dịch vụ

Dưới đây là các điều khoản và điều kiện theo đó Learntalk Ltd. cung cấp dịch vụ của mình.

Các bên:

Thỏa thuận này là giữa các bên sau đây:

A: Bạn, khách hàng. Bất kỳ đề cập nào về “bạn”, “của bạn”, “học viên”, “khách hàng”, “người dùng” hoặc “máy khách” phải được coi là tương đương;

Và,

B: Chúng tôi ở Learntalk. Bất kỳ đề cập đến “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “công ty” hoặc “Learntalk” được coi là tương đương.

 

Điều khoản và Điều kiện

Bằng cách truy cập trang web và đăng ký bằng tên người dùng và mật khẩu, bạn theo đây đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây:

 

1. Thay đổi phạm vi của Thỏa thuận này

Learntalk luôn duy trì quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ theo thời gian mà không cần sự chấp thuận trước của học viên, giáo viên hoặc các bên liên quan khác. Những thay đổi này sẽ được phản ánh ngay trên trang web của chúng tôi.

 

2. Tổng quan dịch vụ

Learntalk cung cấp hướng dẫn và tư vấn tiếng Anh trực tuyến cho các học viên và khách hàng của mình.

 

3. Sản phẩm

3.1 Bài học thử miễn phí

Nếu bạn hủy hơn 24 giờ trước một tiết học cá nhân hoặc nhóm theo lịch trình, bạn sẽ duy trì được tín chỉ để đăng ký lại.

Nếu bạn hủy ít hơn 24 giờ trước một tiết học hoặc không có mặt, bạn sẽ mất tiết học miễn phí cho tháng đó.

3.2 Pay As You Go

Bằng cách chia sẻ chi tiết Paypal hoặc thẻ Tín dụng của bạn, bạn không cam kết đăng ký hàng tháng.

Thay vào đó, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi lần đăng ký lớp bạn học

Đối với các lớp học riêng lẻ, bạn chọn thời gian, chủ đề bài học, và giáo viên.

Đối với các lớp học nhóm, thời gian, chủ đề bài học, và giáo viên được chọn trước. Bạn chọn nhóm lớp học theo sự lựa chọn của bạn.

Giá sẽ phụ thuộc vào trình độ giáo viên được chọn.

Mỗi tiết học kéo dài 25 phút.

Nếu bạn hủy một lớp học, bạn sẽ không được hoàn lại phí đặt lớp.

Nếu giáo viên của bạn hủy hoặc không tham gia lớp học, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tự động thay thế giáo viên khác trong vòng 2 phút. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một giáo viên thay thế phù hợp, bạn vẫn còn tín chỉ bài học được đặt vào thời gian sau và ngày mà bạn chọn sau đó.

3.3 Tổng Đăng ký Không giới hạn

Có thể thực hiện đăng ký sau khi kết thúc tháng.

Bạn sẽ có thể chọn thời gian cho tiết học của bạn cũng như chọn giáo viên.

Nếu bạn hủy hơn 24 giờ trước một tiết học cá nhân hoặc nhóm theo lịch trình, bạn có thể giữ lại được bài học.

Nếu bạn hủy ít hơn 24 giờ trước một tiết học, bạn sẽ phải trả một khoản thanh toán bổ sung bằng với tỷ lệ tiết học của giáo viên của bạn.

Nếu bạn bỏ lỡ một bài học, bạn sẽ phải trả một khoản thanh toán bổ sung bằng với tỷ lệ tiết học của giáo viên của bạn.

Người đăng ký sẽ được tính phí tự động hàng tháng. Người đăng ký sẽ tiếp tục được lập hoá đơn không phân biệt số lượng bài học được sử dụng mỗi tháng, cho đến khi người đăng ký chấm dứt đăng ký.

Nếu một học viên hủy đăng ký, họ sẽ có thể học nốt các tiết học còn lại của tháng mà họ đã trả trước.

Nếu học viên muốn hủy đăng ký nhưng việc đăng ký tiếp theo trong lịch vượt quá ngày thanh toán tiếp theo thì học viên sẽ vẫn phải thanh toán cho tháng tiếp theo.

Học viên có thể đăng ký những bài học không giới hạn với nhiều giáo viên. Học viên chỉ có thể đăng ký hai tiết học với mỗi giáo viên mỗi ngày.

Giờ dạy của giáo viên hiện thị trên website được thiết lập mặc định từ trước. Nên có thể giáo viên sẽ bận vào khung giờ nào đó. 

Học viên chỉ được đăng ký bài học trước 7 ngày.

Học viên của khoá học Unlimited Plan, sẽ bị phạt nếu huỷ bài hoặc không tham dự buổi học. Vui lòng kiểm tra khoản thanh toán trước khi tiến hành đăng ký.

Khi học viên khoá Unlimited bỏ lỡ bài học, đăng ký trong lần tiếp theo sẽ không được chấp nhận.

 

3.4 Đảm Bảo Hoàn Tiền

Hoàn toàn yên tâm khi mua khoá học hay kế hoạch học tại Learntalk . Nếu bạn không hài lòng về bất cứ khoá học hay kế hoạch học nào của chúng tôi, vui lòng gửi phản hồi tới đội ngũ cố vấn ngôn ngữ của Learntalk tại sales@learntalk.org ở tuần học đầu tiên và chúng tôi cam kết hoàn tiền cho bạn sau khi trừ phí cho những bài học bạn đã tham gia, theo hình thức Pay-As-You-Go. Tiền sẽ được hoàn trả trong vòng không quá 7 ngày làm việc.


4. Đăng ký

4.1 Tính năng Nâng cấp Đăng ký

Người dùng có thể chọn nâng cấp kế hoạch đăng ký của mình bất kỳ lúc nào trong thời gian đăng ký hiện tại đang kích hoạt của họ.

Learntalk sẽ không tính phí về bất kỳ sự thay đổi nào trong kế hoạch đăng ký.

4.2 Tính năng Giảm cấp Đăng ký

Người dùng có thể hạ cấp đăng ký tại bất kỳ thời điểm nào của đăng ký hiện tại.

Tuy nhiên, kế hoạch đăng ký mới sẽ chỉ có hiệu lực khi đăng ký hiện tại của họ hết hạn.

Learntalk sẽ không tính phí về bất kỳ sự thay đổi nào trong kế hoạch đăng ký.


5. Định dạng Tiết học

5.1 Tiết học Cá nhân

Các tiết học cá nhân sẽ được tổ chức trên nền tảng video hội họp độc quyền Learntalk nếu học viên sử dụng trình duyệt Google Chrome và máy tính để bàn hoặc Zoom, một nền tảng của bên thứ ba cung cấp kết nối video và âm thanh nếu học viên sử dụng bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị khác.

Bạn có thể chọn bất kỳ kế hoạch tiết học nào của chúng tôi hoặc một tiết học dựa trên một chủ đề lựa chọn của bạn.

5.2 Tiết học Nhóm

Các tiết học nhóm sẽ được tổ chức trên nền tảng video hội họp độc quyền Learntalk nếu học viên sử dụng trình duyệt Google Chrome và máy tính để bàn hoặc Zoom, một nền tảng của bên thứ ba cung cấp kết nối video và âm thanh nếu học viên sử dụng bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị khác.

Tối đa 4 học viên sẽ được phép đăng hập vào phòng video hội họp nào.

Có ba cấp, mà bạn sẽ được phân bổ dựa trên điểm kiểm tra trình độ của bạn hoặc mức độ tự chọn.

Các chủ đề của mỗi tiết học sẽ được các giáo viên chỉ định.

6. Chất lượng Dịch vụ

Learntalk không thể đảm bảo rằng khả năng tiếng Anh của bạn sẽ cải tiến theo cách có thể kiểm tra từ bài học này sang bài khác và sẽ không chịu trách nhiệm về sự cải tiến không được đo lường bởi các tổ chức kiểm tra bên thứ ba như TOEFL, IELTS, v.v…

7. Hoàn tiền

Khi bạn đã mua bất kỳ gói nào có sẵn từ Learntalk, bạn sẽ không được hoàn lại tiền hoặc các tiết học bổ sung, ngay cả khi những tiết học bị rút ngắn bởi lỗi kỹ thuật hoặc chất lượng âm thanh không rõ ràng. Mọi yêu cầu hoàn lại tiền hoặc các bài học bổ sung sẽ được đánh giá theo từng trường hợp theo quyết định của ban quản lý Learntalk.

8. Giáo viên

Giáo viên của chúng tôi là những giáo viên hợp đồng và không phải là nhân viên của Learntalk Ltd.

Chúng tôi hy vọng họ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách Bảo mật của chúng tôi (cũng có trên trang web). Tuy nhiên, chúng tôi không phải là người chịu trách nhiệm về những gì họ làm với bất kỳ thông tin nào mà bạn tình nguyện cung cấp cho họ trong quá trình học với họ.

Giáo viên sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu âm thanh hoặc nội dung giao tiếp của họ với bạn được coi là gây khó chịu dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về vấn đề này, mặc dù chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra và kỷ luật người vi phạm nếu cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng với Learntalk hoặc báo cáo hành vi của họ cho các cơ quan chính phủ có liên quan.

9. Bảo mật tài khoản

Bạn có trách nhiệm tiết kiệm và bảo vệ chi tiết tài khoản và mật khẩu của bạn. Learntalk sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu có ai đó đăng nhập vào tài khoản của bạn và thay đổi cài đặt hoặc sử dụng khoản tín chỉ tiết học của bạn.

10. Thiết bị và Điều kiện

Các thiết bị sau đây được khuyến khích sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn khi học tại Learntalk:

Tốc độ tải xuống kết nối mạng băng thông rộng tối thiểu 3 megabyte/giây

Máy để bàn / máy tính xách tay / máy tính bảng

Tai nghe

Webcam 5 megapixel

Learntalk không chịu bất kỳ trách nhiệm về chất lượng kết nối Internet của bạn, nền tảng hội họp video của Learntalk được cung cấp bởi chất lượng cuộc gọi Twilio hoặc Zoom và sẽ không thể hoàn trả cho viên viên trên cơ sở này. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Zoom hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet nếu các vấn đề vẫn tồn tại.

11. Huỷ giáo viên

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ trường hợp nào về giáo viên của bạn tại Learntalk trễ một tiết học đã được lên lịch hoặc bỏ lỡ hoàn toàn. Trong trường hợp giáo viên của bạn bỏ lỡ một lớp học dự kiến ​​hoặc đến trễ, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay vào địa chỉ email sau: hello@learntalk.org. Bạn sẽ không bị tính phí cho tiết học đó và chúng tôi sẽ điều tra vụ việc và đảm bảo với bạn rằng giáo viên sẽ bị xử phạt hợp pháp vì lỗi của họ.

Đôi khi, một số giáo viên sẽ hủy bỏ các tiết học đã đặt trước. Bạn sẽ được thông báo ngay về việc huỷ bỏ và sẽ có cơ hội để đăng ký lại tiết học với giáo viên khác mà bạn chọn. Tài khoản của bạn sẽ không bị tính phí cho tiết học đã hủy, và chúng tôi sẽ ghi có cho bạn một bài học miễn phí để bù đắp cho bất kỳ sự bất tiện nào gây ra.

Nếu bạn không có mặt ở tiết học của bạn sau 15 phút sau thời gian bắt đầu theo lịch, lớp học sẽ bị hủy và bạn sẽ bị tính phí đầy đủ.

12. Tạm ngừng dịch vụ

Learntalk không chịu trách nhiệm cho việc gián đoạn hoặc huỷ dịch vụ do các sự kiện bất khả kháng như lũ lụt, hoả hoạn, nổi dậy, v.v... Trong trường hợp Learntalk hủy các tiết học, tài khoản của bạn sẽ không bị tính phí.

13. Hạn sử dụng tín dụng

Khoản tín dụng được nạp vào tài khoản của bạn sẽ hết hạn nếu bạn không sử dụng trong sáu tháng sau khi mua và sẽ không được hoàn lại cho bạn. Do đó các khoản tín dụng tiết học không tích lũy từ tháng này đến tháng khác.

14. Dừng dịch vụ, thu hồi

Learntalk bảo lưu quyền thu hồi tài khoản của bạn và hủy tất cả các khoản tín dụng tại bất kỳ thời điểm nào; tuy nhiên, điều này sẽ chỉ do Learntalk ban hành.

Learntalk có quyền hoàn lại tiền cho học viên, sau khi trừ tiền học phí mỗi bài học cho học viên bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.

14.1 

Không. Một tài khoản chỉ được dùng bởi một học viên. Việc chia sẻ tài khoản với người khác là vi phạm Điều khoản sử dụng dịch vụ.
Nếu chúng tôi phát hiện nhiều học viên đang sử dụng cùng một tài khoản, chúng tôi sẽ ngay lập tức tạm ngưng tài khoản để phục vụ
quá trình điều tra.

14.2 Unlimited Plans

Gói Unlimited Plans (Học không giới hạn) chỉ phù hợp với người lớn. Chương trình học này không phù hợp với trẻ em. Nếu trẻ em mua gói Unlimited Plans, các em sẽ được bộ phận tư vấn và quản lý chuyển tới khoá học phù hợp hơn, có giá trị tương đương với số tiền còn lại sau khi trừ học phí cho những buổi học các em đã tham gia.

Learntalk được quyền xoá tên học viên từ khóa học, nếu Learntalk cảm thấy rằng học viên học tập thiếu nghiêm túc và lãng phí thời gian giảng dạy.

Những hành vi sau đây sẽ không được chấp nhận bao gồm những học viên thường xuyên tham gia lớp trễ, mạng internet thường xuyên quá chậm hoặc máy móc không đảm bảo việc học, liệc tục nghỉ học giữa chừng hoặc không chú ý trong buổi học. Những học viên này đang lãng phí thời gian cá nhân họ cũng như của giáo viên. Những học viên bị cho nghỉ học, sẽ được hoàn trả lại khoản học phí đã nộp cho Learntalk, sau khi trừ đi chi phí số bài đã học tính theo bảng giá Pay As You Go.

Hành vi khác dẫn đến việc học viên bị nghỉ học bao gồm việc sử dụng ngôn từ tục tiũ, ảnh khỏa thân, ý kiến xúc phạm trong lớp về tôn giáo, giới tính, gợi dục hoặc phân biệt sắc tộc.

15. Giải tán

Giáo viên Learntalk được ủy quyền t để dạy tiếng Anh với Learntalk. Nếu họ gợi ý học viên học các tiết học riêng ngoài kế hoạch của Learntalk, hoặc nếu họ cố liên lạc với sinh viên bên ngoài giờ học, chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu học viên báo cáo ngay cho hello@learntalk.org vì điều này vi phạm hợp đồng.

Nếu học viên bắt đầu học với giáo viên Learntalk bên ngoài chương trình Learntalk, Learntalk có quyền hủy bỏ tài khoản và tất cả các khoản tín dụng.

16. Sở hữu Trí tuệ

Thương hiệu và hoạt động của Learntalk được sở hữu bởi Learntalk Ltd. Tất cả các bài học, tài liệu giảng dạy và ảnh nghệ thuật trên trang web của chúng tôi hoặc trong tài liệu giảng dạy của chúng tôi đều thuộc quyền sở hữu của Learntalk Ltd. và sẽ chỉ được sử dụng bởi học viên và giáo viên cho các hoạt động liên quan đến Learntalk. Các tài liệu này sẽ không được bán, cho thuê, cấp phép, sử dụng, sao chép hay chỉnh sửa lại cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài học phí của học viên Learntalk trong các lớp học được lên lịch thông qua trang web của Learntalk. Bất kỳ việc sử dụng các tài liệu này cho các mục đích khác phải được ban hành bằng văn bản bởi quản lý Learntalk. Hành động pháp lý có thể được thực hiện trong trường hợp vi phạm sở hữu trí tuệ.

17. Thẩm quyền

Các điều khoản dịch vụ này tuân thủ luật Hồng Kông. Learntalk Ltd. là một công ty của Hồng Kông. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản & Điều kiện này phải tuân theo luật Hồng Kông và các tòa án thích hợp ở quốc gia đó.