Course sales2

Meetings & Presentations

7 Tiết học
4,378,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Các bài học về thuyết trình và hội họp trong kinh doanh
Bullet check Các kỹ năng đã được kiểm chứng để có bài thuyết trình bằng tiếng Anh hiệu quả
Bạn đang lo lắng về bài thuyết trình bằng tiếng Anh sắp tới? Tham gia khoá học ngắn hạn này để học ngay các bí quyết để thuyết trình một cách hiệu quả và thú vị. Bạn sẽ được thực hành trực tiếp với giáo viên và nhận ngay phản hồi từ họ.
Tóm tắt về Khoá học
Course sales2
Meetings & Presentations
7
Tiết học
4,378,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk lessonicons full3 04
Handling a Meeting: Introductions and Starting a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#2
Row 223  1
Giving Presentations: Introduction
Kinh doanh
Course level intermediate
#3
Row 221  1
Giving Presentations: Body
Kinh doanh
Course level intermediate
#4
Row 222  1
Giving Presentations: Conclusion
Kinh doanh
Course level intermediate
#5
Learntalk lessonicons full3 05
Handling a Meeting: Running a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#6
Learntalk lessonicons full3 06
Handling a Meeting: Closing a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#7
Learntalk lessonicons full3 07
Handling a Meeting: Handling Difficulties in a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate