Lesson 2b

Job Interviews and Career Paths

12 Tiết học
6,578,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Các bài học về bán hàng và giao dịch
Bullet check Các kỹ năng đã được kiểm chứng để đạt kết quả tốt từ thoả thuận thương mại
Bạn được mời phỏng vấn? Bạn muốn chuyển việc? Ở khoá học này, bạn sẽ được học cách trả lời phỏng vấn để đạt được công việc mơ ước và thực hành cách trả lời sếp khi được hỏi lý do bạn nghỉ việc. 
Tóm tắt về Khoá học
Lesson 2b
Job Interviews and Career Paths
12
Tiết học
6,578,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk lessonicons full3 28
Viết Lý Lịch Nghề Nghiệp
Kinh doanh
Course level intermediate
#2
Row 148
If I work hard, I'll get a raise. (Conditionals 0-1)
Kinh doanh
Course level intermediate
#3
Row 219
Job interview: I consider myself a team player.
Kinh doanh
Course level intermediate
#4
Learntalk lessonicons full3 02
Conducting Exit interviews: 'Why are you leaving?'
Kinh doanh
Course level intermediate
#5
Learntalk lessonicons full3 31
Business Email: Writing a Cover Letter: Supporting Details and Closing
Kinh doanh
Course level intermediate
#6
Learntalk lessonicons full3 30
Business Email: Writing a Cover Letter: Introduction
Kinh doanh
Course level intermediate
#7
Learntalk lessonicons full3 29
Business Email: Writing a Cover Letter: Structure
Kinh doanh
Course level intermediate
#8
Learntalk lessonicons full3 32
Writing a Resume: Work Experience and Skills
Kinh doanh
Course level intermediate
#9
Bl
Negotiations: Negotiating Terms of Employment
Kinh doanh
Course level intermediate
#10
Learntalk lessonicons full3 20
Careers: 'Why do You Want to Change Careers?'
Kinh doanh
Course level intermediate
#11
Learntalk lessonicons full3 19
Careers: 'How Would You Describe Your Career Path?'
Kinh doanh
Course level intermediate
#12
Learntalk lessonicons full3 53
Business Email: Writing a Job Inquiry
Kinh doanh
Course level intermediate