Course business team2

Management and Leadership

18 Tiết học
6,578,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Các bài học về cách nói chuyện với nhân viên
Bullet check cách xử lý tình huống trong tiếng Anh
Bullet check Các tình huống và trao đổi thực tế tại nơi làm việc
Bạn vừa mới được thăng chức nhưng vẫn thiếu tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh? Đừng để tiếng Anh cản trở khả năng quản lý hiệu quả của bạn. Hãy học từ vựng và thực hành cách sử dụng với giáo viên ngay trong khoá học về quản lý và lãnh đạo này.
Tóm tắt về Khoá học
Course business team2
Management and Leadership
18
Tiết học
6,578,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk lessonicons full3 04
Handling a Meeting: Introductions and Starting a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#2
Row 139
We'll be meeting tomorrow. (Future Continuous Tense)
Kinh doanh
Course level beginner
#3
Row 148
If I work hard, I'll get a raise. (Conditionals 0-1)
Kinh doanh
Course level intermediate
#4
Row 220
Discussing Career Goals: 'I want to be in a leadership role.'
Kinh doanh
Course level intermediate
#5
Row 225
Evaluations & Appraisals: Giving Positive & Negative Feedback
Kinh doanh
Course level intermediate
#6
Row 226
Evaluations & Appraisals: Responding to Positive & Negative Feedback
Kinh doanh
Course level intermediate
#7
Learntalk lessonicons full3 02
Conducting Exit interviews: 'Why are you leaving?'
Kinh doanh
Course level intermediate
#8
Row 223  1
Giving Presentations: Introduction
Kinh doanh
Course level intermediate
#9
Row 221  1
Giving Presentations: Body
Kinh doanh
Course level intermediate
#10
Row 222  1
Giving Presentations: Conclusion
Kinh doanh
Course level intermediate
#11
Learntalk lessonicons full3 36
Business Email: Writing a Business Proposal
Kinh doanh
Course level intermediate
#12
Learntalk lessonicons full3 37
Business Meetings: How to Write a Meeting Agenda
Kinh doanh
Course level intermediate
#13
Learntalk lessonicons full3 39
Business Meetings: Writing the Minutes of a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#14
Learntalk lessonicons full3 38
Business Email: Writing a Project Status Report
Kinh doanh
Course level intermediate
#15
Learntalk lessonicons full3 05
Handling a Meeting: Running a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#16
Learntalk lessonicons full3 06
Handling a Meeting: Closing a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#17
Learntalk lessonicons full3 07
Handling a Meeting: Handling Difficulties in a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#18
Cl
Scheduling a Project
Kinh doanh
Course level intermediate