Course meetings2

Sales And Negotiations

8 Tiết học
4,378,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Các bài học về bán hàng và giao dịch
Bullet check Các kỹ năng đã được kiểm chứng để đạt được kết quả tốt từ thoả thuận thương mại
Bạn đang thoả thuận lương? hay đang đóng một giao dịch? Khoá học ngắn này sẽ cho bạn vốn từ và cách sử dụng chúng hiệu quả nhất. Tham gia khoá học để đạt được kết quả cao nhất trong giao dịch kinh doanh.
Tóm tắt về Khoá học
Course meetings2
Sales And Negotiations
8
Tiết học
4,378,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Row 227
Conducting Negotiations: 'I think we have a deal.'
Kinh doanh
Course level intermediate
#2
Learntalk lessonicons full3 09
Negotiations: Let’s discuss the rental agreement.
Kinh doanh
Course level intermediate
#3
Learntalk lessonicons full3 11
Negotiations: Either I win or we both win.
Kinh doanh
Course level intermediate
#4
Learntalk lessonicons full3 14
Negotiations: Bargaining
Kinh doanh
Course level intermediate
#5
Learntalk lessonicons full3 17
Negotiations: Concessions and Compromises
Kinh doanh
Course level intermediate
#6
Learntalk lessonicons full3 13
Negotiations: I'm happy to accept your offer.
Kinh doanh
Course level intermediate
#7
Learntalk lessonicons full3 10
Negotiations: Take it or Leave it.
Kinh doanh
Course level intermediate
#8
Learntalk lessonicons full3 12
Negotiations: We accept either cash or check.
Kinh doanh
Course level intermediate